Одељење је формирано 1968. године. Данас располаже фондом од 7371 библиотечке јединице. Заступљене су сликовнице, обавезна школска лектира, дечија књижевност, као и приручна и стручна литература за децу. Најмлађи читаоци овде користе и дечије новине и часописе. Фонд је обрађен у ауторском и каталогу по називу дела.