Народна библиотека Апатин основана је фебруара 1949. при Општинском синдикалном већу. Почетни књижни фонд чинило је 3000 библиотечких јединица. У данашњи простор премештена је 1953. Четири године касније, пропојен, јој је фонд предратне „Касине“ од око 1300 свесака на мађарском и немачком језику.

Први Статут Народне библиотеке одобрен је 1958., а од 1963. делује као општинска матична библиотека. Поред својих одељења у Апатину и огранака у насељеним местима формирала је пунктове књига у предузећима „Дунав“, „Вукица Митровић“, „Борис Кидрич“, и на Рибареву.

Народна библиотека је имала значајно место у животу општине Апатин, задовољавајући образовне и културне потребе њених житеља. При њој је основан и књижевни клуб из кога је поникло низ песника. Приређене су бројне књижевне вечери, сусрети и трибине на којима су се представили бројни еминентни писци, културни и јавни радници.

Шездесет година рада резултирало је развијањем библиотечке мреже, попуњавањем књижног фонда на 62084 библиотечке јединице, усавршавањем библиотечког кадра и активним учешћем у културном животу општине.

Народна библиотека Апатина је добитник и бројних признања:

  • Дипломе за плодан рад од Среског савеза културно-просветних друштава Сомбор 1956. године
  • Дипломе Културно-просветне заједнице среза Сомбор за рад на формирању читалаца и популаризацији књиге 1959.
  • Годишње награде Заједнице библиотека Војводине 1969.године за постигнуте резултате у ширењу књиге у унапређењу библиотекарства у Војводини
  • Октобарске награде Апатина за резултате постигнуте у одласти културе 1972. године
    Награде “ Милорад Пандић-Суреп“, коју додељује Заједница матичних библотека Србије, за постугнуте резулатате у библиотекарству 1979. године
  • Престижну Сурепову награду за успехе у развоју библиотечке делатности добила је Савка Медић, дугогодишњи управник Народне библиотеке Апатин, 1973. године.

Све ово сведочи да је народна библиотека Апатин заиста представљала кућу културе у нашој средини. Током протеклих шест деценија развијала се читалачка публика, стварала се и неговала љубав према речи и потреби за књигом.