Ово одељење је почело са радом маја 1984. године. Фонд од 7911 јединица стручне, приручне и научно-популарне литературе обрађен и смештен по Универзалној децималној класификацији и представљен у стручном каталогу.

За потребе библиотеке типа народне фонд је релативно добро добро структуиран и попуњен. Специфични захтеви читалаца се решавају међубиблиотечком позајмицом од Матице српске али на захтев Народне библиотеке Србије.

На овом одељењу будући студенти се упознавају и припремају за коришћење библиотечког материјала универзитетских центара.

Иако није формирана као посебно одељење, формирана је Завичајна збирка, која има 268 јединица библиотечке грађе. Она садржи сведочанства о историји, култури и животу апатинске општине. Поред дела, тематски везаних за Апатин, она обухвата и дела аутора који су овде живели и стварали. Народна библиотека Апатин је издала 10 наслова-књижевних дела и монографија.

Поред поменутих одељења за смештај књижног фонда који није у слободном приступу, Народна библиотека Апатин има и магацински простор од 41,58 м² и 269 м полица.