Одељење за одрасле располаже са фондом од 22306 библиотечких јединица (3222 на мађарском језику) у слободном приступу.

Библиотечки материјал је обрађен по међународним стандардима и представљен ауторским и стручним каталогом.

У читаоници, корисницима су доступна 22 наслова дневних и недељних листова и часописа.