Библиотека је смештена у просторијама ОШ „Јожеф Атила“. Фонд чини 3172 књиге на мађарском и српском језику и у слободном је приступу.