Обавештавамо све заинтересоване да смо објавили конкурс за ЈНМВ за лож-уље за грејну 2018/19 сезону. На порталу доступна Вам је следећа документација:

1. Одлука о покретању поступка ЈНМВ

2. Позив за доставу понуде

3. Kонкурсна документација за ЈНМВ за лож-уље за грејну 2018/19 сезону

Због техничких разлога документација није могла да се објави на wеб страници библиотеке, али сву неопходну документацију можете преузети на Порталу јавних набавки.